Spring naar inhoud
Burg. J. Dijkstraweg 11
8801 PG Franeker

Telefoon 0517-395874
info@zwembadbloemketerp.nl

Protocol banenzwemmen

Door de veiligheidsregio en de overige toezichthouders wordt er voor de veiligheid en gezondheid op toegezien dat ook, met het COVID-19 virus in omloop, zwemmen binnen de gestelde verantwoordingsnormen valt.

In het belang van de volksgezondheid van de zwemmers, de zwembadmedewerkers en bezoekers voeren we onderstaande maatregelen uit en gaan we deze handhaven. Daarom is het naleven van de onderstaande regels voor iedereen en elke doelgroep noodzakelijk.

Veiligheid en hygiëne in en om het zwembad Bloemketerp

 • Blijf thuis als u in de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen had: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als in uw huishouden iemand koorts (vanaf 38 °C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen van de klachten heeft, mag u weer naar buiten en sporten;
 • Blijf thuis als iemand in uw huishouden positief getest is op het COVID-19 virus. Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin advies GGD);
 • Blijf thuis als u het nieuwe COVID-19 virus hebt gehad (vastgesteld via een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • Blijf thuis wanneer u nog in thuisisolatie bent;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Houdt 1,5 m afstand van iedere andere persoon buiten uw huishouden (uitzondering voor kinderen t/m 12 jaar onderling);
 • Hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Bezoek thuis het toilet, voordat u naar het zwembad gaat;
 • Doe uw zwemkleding thuis aan, onder de gewone kleding;
 • Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek uw handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was de handen met water en zeep na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, Pin-apparaten etc.), na toiletbezoek, na hoesten, niezen in de handen, na snuiten van uw neus;
 • Vermijdt aanraken gezicht;
 • Schud geen handen.

Protocol Banenzwemmen

Hieronder staat het noodzakelijke protocol dat is opgesteld in het belang van alle zwemmers en onze  medewerkers. We stellen alles in het werk om zo snel mogelijk weer veilig en verantwoord zwemmen mogelijk te maken. Door de Veiligheidsregio en de overige toezichthouders wordt er voor de veiligheid en gezondheid op toezien dat ook met het COVID-19 virus in omloop zwemmen binnen de gestelde verantwoordingsnormen valt.

In het belang van de volksgezondheid van de zwemmers, de zwembadmedewerkers en bezoekers voeren we onderstaande maatregelen uit en gaan we deze handhaven. Daarom is het naleven van de onderstaande regels voor iedereen noodzakelijk.

Reserveren:

Om te kunnen zwemmen moet u een baan voor 30 minuten reserveren. Dit kan telefonisch tijdens de openingstijden via 0517-395874.  

Zwembad bezoek:

 • Badkleding thuis aantrekken, onder de gewone kleding;
 • Buiten de entree wordt u ontvangen door een medewerker;
 • U overlegt uw reservering aan de medewerker;
 • Indien de reservering juist is kan de bezoeker naar binnen, op aanwijs van de medewerker;
 • In de entreehal staat een mand met een gereserveerd baannummer voor u klaar;
 • In het horecagedeelte hoeft u als zwemmer alleen de “bovenkleding” uit te trekken en de sporttas, kleding en schoenen in de mand mee te nemen naar de zwemzaal;
 • Zwem in de voor u gereserveerde baan;
 • Zwem zoveel in het midden van de baan;
 • Houdt bij het verlaten van het zwembassin rekening met de andere zwemmers, houdt voldoende afstand.
 • Na het zwemmen neemt u de mand met kleding mee en kunt u zich aankleden in de wisselcabines die ook genummerd zijn;
 • Na het omkleden neemt u de mand mee naar de receptie, levert deze in en verlaat direct het zwembad.