Spring naar inhoud
Burg. J. Dijkstraweg 11
8801 PG Franeker

Telefoon 0517-395874
info@zwembadbloemketerp.nl

Informatie trajecten A

Voortraject

Centraal bij deze lessen staat het vertrouwd raken met water. Als kinderen watervrij zijn, zal de aandacht uitgaan naar het zelfstandig kunnen (zonder drijfmiddelen) drijven op rug en buik. Goed kunnen drijven is de basis voor het aanleren van de zwemslagen. In deze fase worden ook de beginselen van de rug- en borstcrawl aangeleerd. De lessen worden gegeven in het instructiebad. Als kinderen deze vaardigheden goed beheersen gaan ze door naar het hoofdtraject.

Hoofdtraject

Bij deze fase van de zwemlessen wordt de basis gelegd voor de zwemslagen enkelvoudige rugslag en de  schoolslag. Rug- en borstcrawl worden geautomatiseerd. Ook worden kinderen bekend gemaakt met de overige vaardigheden die bij het A-diploma horen. Te denken valt hierbij aan watertrappelen, kop- en potloodsprong, etc. Er zullen regelmatig onderdelen van het voortraject herhaald worden. Kinderen zullen gaandeweg dit traject steeds minder hulpmiddelen gaan gebruiken. Techniek en conditie komen ook aan bod.

Eindtraject

Kinderen worden voorbereid op het afzwemmen, waarbij de nadruk ligt op het automatiseren van de zwemslagen en het afleggen van de vereiste afstanden. Met kleren aan zwemmen is hiervan een onderdeel. De vorderingen van het kind zijn bepalend voor het doorgaan naar een volgende fase. Dit houdt in dat niet elk kind even snel een diploma kan halen. Een en ander is afhankelijk van de leeftijd, ontwikkeling en aanleg van het kind. Maximale groepsgrootte is 12 kinderen. Onze zwemonderwijzers houden de resultaten wekelijks bij.

De kinderen mogen in het weekend, onder begeleiding van de betalende ouders, gratis zwemmen. Totdat kinderen hun A-diploma hebben zijn drijfmiddelen altijd verplicht.

Op zondagmorgen is er, voor de kinderen die bij ons leszwemmen, van 10:00 tot 11:00 gelegenheid om te oefenen zonder drijfmiddelen met een volwassen begeleider.